Získejte nezávaznou cenovou kalkulaci
pro vaše webové stránky


Vyplněním a odesláním formuláře vlevo získáte od mě nezávaznou cenovou kalkulaci pro vaše webové stránky. Jednoduše zaškrtejte vybraná pole nebo specifikujte vaše požadavky na webdesign, redakční systém nebo e-shop v poli pro další podrobnosti.

Adaptivní/responsivní webdesign

Zde jsou vysvětlené některé položky ve formuláři:

Kalkulaci obdržíte na zadanou e-mailovou adresu do 48 hodin.

Sdílejte stránku s přáteli


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k administrátorovi odvolat písemným oznámením doručeným na adresu administrátora nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení odebírání novinek.

V případě, že by se uživatel domníval, že administrátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: