Projekt webové stránky

6 fází vývoje webových stránek

Vývoj webu

Většina lidí, kteří se nepohybují v tomto odvětví nemají představu, jak vznikají takové webové stránky a jakými fázemi vývoje celý projekt prochází. Proto jsem sepsala tento článek, aby jste i vy měli možnost nahlédnout do tvorby webových stránek. Pro ilustraci se bude jednat o fiktivní projekt, kde zákazník ještě žádné stránky nemá.

  1. Získávání informací
  2. Příprava
  3. Webesign a revize
  4. Kódování webových stránek
  5. Testování
  6. Spuštění a technická podpora

Získávání informací

Fáze 1 – Získávání informací

Prvním krokem je samozřejmě kontakt se zákazníkem, ve většině případů nejprve e-mailový, později např. i telefonický a pokud to vzdálenost dovolí, tak i osobní.

S klientem si nejdřív popovídám o tom, co potřebuje a co od svých stránek očekává, jaké jsou jeho preference. Pro co nejpřesnější cenový odhad dávám zákazníkovi vyplnit jednoduchý dotazník ohledně jeho plánovaných stránek (ke stáhnutí .docx nebo .pdf). Pomůže mi tak porozumět účelu prezentace a získat ucelené informace od počátku. Tímto způsobem si klient také ujasní své požadavky, pokud si ještě není jistý a tak se vyhneme četným předělávkám nebo nepříjmeným překvapením v průběhu projektu. Čím podrobnější informace jsou, tím se zkracuje čas strávený na projektu. Pomocí doplňujících otázek si pak mohu upřesnit některé věci, které potřebuji. Různé náčrtky od klienta také pomohou.

Pokud klient ještě nemá vybranou doménu a webhosting, ráda mu s tím pomůžu. Osobně využívám pro své klienty spolehlivého brněnského poskytovatele Onebit.

 
 
 

Příprava

Fáze 2 – Příprava

V tomto kroku shromáždím veškeré informace od klienta a přetransformuji je do jednoduché vizuální podoby pomocí obyčejné tužky a papíru. Nezacházím příliš do detailů, jen si rozvrhnu základní rozložení stránky a jednotlivé elementy.

Pokud mi zákazník spolu se stránkami zadal vytvořit i logo, načrtnu si několik variant. Nejlepší z nich převedu do grafické podoby.

 
 
 

Webdesign a revize

Fáze 3 – Webdesign a revize

V dalším kroku přichází samotný webdesign. Tvořím v grafickém editoru Corel Draw X3, který v sobě obsahuje jak vektorový editor (alternativa Adobe Illustratoru), tak bitmapový editor Corel Photo-Paint (alternativa Photoshopu) a pár dalších užitečných nástrojů. V něm vytvořím první návrh dle klientských požadavků. Pokud ještě klient nedodal podklady (textové, obrázkové), použiji tzv. výplňový text Lorem ipsum a tématické obrázky, které se samozřejmě můžou zakoupit z fotobank nebo nahradit. Více o webdesignu se můžete dočíst zde.

Výsledný návrh zašlu klientovi k posouzení. Pokud se webdesign líbí a splňuje veškeré klientovy požadavky, navrhnu i zbývající stránky a pokračuji dalším krokem. Pokud má zákazník nějaké výtky, zapracuji je a pošlu opravený webdesign zpět. Maximální počet revizí je konečný (max. 5 revizí jednoho návrhu), úvodním dotazníkem tento počet revizí snížíme na minimum. Pokud je nutných více revizí, pak se vracíme do kroku 1 a ještě více upřesníme detaily, které jsme opomněli.

 
 
 

Kódování webových stránek

Fáze 4 – Kódování webových stránek

V tuto chvíli na řadu přichzí vlastní kódování webdesignu. V této fázi již vím, co klient požaduje a vím, jestli je pro něj vhodný redakční systém nebo postačí jednoduché webové stránky bez správy obsahu. Ručně nakóduji návrh a pokud je nutné, převedu ho do šablony pro redakční systém. Pokud klient dodal podklady k obsahu, zakomponuji je do stránek. Více o tvorbě www stránek se dočtete zde.

 
 
 

Testování

Fáze 5 – Testování

Před spuštěním www stránek do světa je nutné stránky testovat. Nejprve testuji sama na lokálním serveru, poté dám přístup klientovi, který pak testuje dále a případné chyby mi dá k opravení.

Pokud klient požaduje tzv. responsivní design, testuji vytvořené stránky, zda se správně zobrazují i na mobilních zařízeních.

Samozřejmostí je testování v moderních prohlížečích (Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer 8-10) a testování validity kódu pomocí dostupných nástrojů.
 
 
 

Spuštění a technická podpora

Fáze 6 – Spuštění a technická podpora

Jakmile jsou stránky otestovány, jsou předány klientovi včetně přihlašovacích údajů a spuštěny. Pokud se jedná o redakční systém, klientovi poskytnu zaučení do systému zdarma (osobně, po Skypu nebo po emailu) a dokumentaci k ovládání.

Spuštěním prezentace ale spolupráce nekončí, klientovi nabízím bezplatnou technickou podporu.

Máte nějaké otázky? Neváhejte a ptejte se!

foto Marjan Krebelj (flickr), Henry Söderlund (flickr)


Webdesigner Dana Švédová

Jsem webdesigner na volné noze se zálibou ve čtení, psaní a hudbě. Během mého několikaletého působení v tomto oboru jsem se podílela na množství různorodých projektů. Zakládám si na osobní komunikaci s klientem, zodpovědném a pečlivém přístupu k práci.

Přihlašte se k odběru novinek

Máte-li zájem o zasílání novinek, zadejte prosím svůj e-mail níže.

Komentáře

Tento článek zatím nemá komentáře.

Komentář

← Starší    Novější →